Agrarisch

Het kopen en verkopen van grond komt zeer regelmatig voor. Toch spelen er in de agrarische branche andere belangen dan bij andere grondtransacties. Zaken als bedrijfsopvolging en kavelruil spelen vaak een rol op de achtergrond.

Gespecialiseerde notarissen weten dit en spelen daar op in. Bij kavelruil en bedrijfsopvolging draait het erom dat alles zo goed mogelijk wordt geregeld en wordt voldaan aan alle (wettelijke) voorschriften. 

Maak een vrijblijvende afspraak