Agrarisch testament

Gericht op de agrariër en dan met name op de opvolging van het bedrijf. Dan kan het gaan om een opvolging die al geregeld is of een opvolging die plaats moet vinden na overlijden van de uitvoerende agrariër. Een agrarisch testament speelt ook in op een zo gunstig mogelijke afwikkeling met de Belastingdienst.

Voor een agrariër is het van belang dat het overlijden van de eigenaar niet automatisch betekent dat de onderneming stopt. Agrariërs kijken graag vooruit en een agrarisch testament is de juiste manier om te zorgen dat alles gewoon door kan gaan. Denk aan de belangen van de erfgenamen en van de medewerkers, de waarde en verhandelbaarheid van de landen, machines en eigendommen. De continuïteit van het agrarisch bedrijf dient gewaarborgd te worden.

De agrariër heeft er niet voor niets jaren hard voor gewerkt, voortbordurend op voorgangers die vaak uit dezelfde familie komen. Een boerderij is vaak letterlijk een ‘levenswerk’.

Fischer & Van Thoor met haar vestiging in Gulpen-Wittem is van oudsher gespecialiseerd in alle agrarische aktes.

 

Maak een vrijblijvende afspraak