Levenstestament

Naast het ‘gewone testament’ waarin mensen regelen wat er na hun dood met de nalatenschap moet gebeuren, kennen wij het levenstestament. Een levenstestament zorgt dat u tijdig regelt wie uw belangen mag behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Denk bijvoorbeeld aan het in coma raken. In een levenstestament zijn zowel financiële, zakelijke alsook medische afspraken te regelen.

Het verschil met een ‘gewoon’ testament is dat een levenstestament de zaken bij leven (wilsonbekwaamheid) regelt en een testament de zaken ingeval van overlijden.

Vraag een offerte aan