Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht is een door de notaris opgestelde akte waarin wordt verklaard wie is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenamen zijn aangewezen.

Bovendien verklaart de notaris eventueel wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen. De erfrecht verklaring is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. 

Maak een vrijblijvende afspraak