Erfdienstbaarheden

Bij de aan- en verkoop van panden zijn erfdienstbaarheden van belang. De notaris biedt zekerheid als het om erfdienstbaarheden gaat die al geregeld zijn, maar de notaris kijkt ook naar erfdienstbaarheden die ontstaan door verjaring.

De notaris zorgt voor duidelijkheid en legt zaken definitief vast.Maak een vrijblijvende afspraak